Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Udzielanie informacji publicznej

Karty podstawowe

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Pułtusku
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk

faksem na numer (23) 692 99 99
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pultusk.sr.gov.pl
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (Hall Główny, parter)

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP można użyskać w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.