Przejdź do treści

Jesteś tutaj

System wideokonferencji

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Pułtusku nie dysponuje zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.