Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Rejestry i ewidencje

Karty podstawowe

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
02-315  Warszawa
ul. Barska 28/30
tel. (22) 570 55 11
e-mail bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy

Krajowy Rejestr Karny  
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. (22) 397 62 00
fax (22) 397 62 05
e-mail bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
ul. Gomulickiego 5
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 765 01 10
fax (29) 765 01 86
e-mail krk@ostroleka.so.gov.pl

Rejestr Zastawów
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. (22) 397 65 15, 397 65 17
fax (22) 397 65 00
e-mail bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow