Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Podstawa prawna, organizacja i przedmiot działalności

Karty podstawowe

Status prawny
Sąd Rejonowy w Pułtusku jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.
Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja jednostki
Organizację i porządek funkcjonowania sądów powszechnych regulują:

  • ustawa Prawo sądów powszechnych;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Przedmiot działalności
Sąd Rejonowy w Pułtusku sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.