Przejdź do treści

Wersja wpisu Konkurs na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. z dnia pt., 01/17/2020 - 14:24

Sąd Rejonowy w Pułtusku ogłasza konkurs o numerze referencyjnym Adm. 111-1/20 na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.