Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu Budżet i majątek jednostki z dnia pon., 02/03/2020 - 14:01

Budżet jednostki

Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Rejonowego w Pułtusku jest nieruchomość położona w Pułtusku przy ulicy Rynek 37. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składa się majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2020

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 wykaz

Załącznik nr 2 - oferta na zakup składnika majątku

Załącznik nr 3 - wniosek o przekazanie darowizna składnika majątku

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2018

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 wykaz

Załącznik nr 2 - oferta na zakup składnika majątku

Załącznik nr 3 - wniosek o przekazanie darowizna składnika majątku