Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wersja wpisu Budżet i majątek jednostki z dnia wt., 07/26/2016 - 15:00

Budżet jednostki


Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Rejonowego w Pułtusku jest nieruchomość położona w Pułtusku przy ulicy Rynek 37. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składa się majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego