Przejdź do treści

Wersja wpisu Podział czynności i zasady przydziału spraw z dnia czw., 01/04/2018 - 11:56

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, zpóźn. zrn.) w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od I stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.