Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Konta bankowe

Karty podstawowe

Z dniem 1 stycznia 2018r. kasa Sądu Rejonowego w Pułtusku została zlikwidowana.

Wpłat gotówkowych na rzecz Sądu Rejonowego w Pułtusku na poniżej wskazane konta można bezpłatnie dokonywać w Banku Spółdzielczym w Pułtusku przy ul. Tadusza Kościuszki 1 oraz w oddziałach:

  • oddział Pokrzywnica ul. Przemysłowa 1, 06-121 Pokrzywnica
  • oddział Gołymin ul. Ks. Michalaka 3, 04-420 Gołymin
  • oddział Zatory ul. Jana Pawła II 108, 07-217 Zatory
  • oddział Karniewo ul. Pułtuska 5A, 06-425 Karniewo
  • oddział Obryte, 07-215 Obryte
  • odziały Gzy, 06-126 Gzy
  • Punkt Kasowy ul. Adama Mickiewicza 22A, 06-100 Pułtusk
  • Punkt Kasowy Urząd Skarbowy w Pułtusku ul. Żwirki i Wigury 7
  • Punkt Kasowy Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim ul. Kopernika 6C
  • Zakupu znaków opłaty sądowej, zapłatę wstępną do sprawy oraz zapłatę w sprawie można dokonać również pod adresem: oplaty.ms.gov.pl

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa 29 1010 1010 0657 0622 3100 0000

Konta sum depozytowych (depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
PLN   07 1130 1017 0021 1003 0890 0003
USD   50 1130 1017 0021 1003 0890 0005
EUR   34 1130 1017 0021 1003 0890 0002
CHF   61 1130 1017 0021 1003 0890 0001
GBP   77 1130 1017 0021 1003 0890 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/O Warszawa 86 1130 1017 0020 1197 7720 0017

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/O Warszawa 16 1130 1017 0020 1197 7720 0016

Wypłaty nalezności dla świadków, biegłych, tłumaczy, ławników i innych będą przekazywane na wskazane konta bankowe lub przekazem pocztowym.

Znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej są do nabycia w Biurze Obsługi Interesanta - pokój B001.

Znaki opłaty sądowej w formie papierowej nie są sprzedawane.

Od 1 października 2020r. za zakup e-znaków można dokonać płatności bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego.

UWAGA !
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać sygnaturę sprawy do jakiej jest wpłacana kwota oraz tytuł tzn. informacja czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe.