Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Konkurs na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Pułtusku ogłasza konkurs o numerze referencyjnym Adm. 111-1/20 na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.