Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komornicy

Karty podstawowe

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Prezes sądu rejonowego sprawuje nadzór nad działalnością komornika – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882, z późn. zm.).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Wojciech Jamiołkowski
Kancelaria Komornicza w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Rynek 19/7
tel. 023 692 17 36
email pultusk2@komornik.pl

Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Patryk Śmiarowski
Kancelaria Komornicza w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Traugutta 10/1
tel. 0 23 692 00 13
fax 023 692 00 13
email pultusk.smiarowski@komornik.pl

Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki
Kancelaria Komornicza w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36N
tel/fax  023 676 39 89

email: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Informacja o możliwości odmowy przyjmowania spraw

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Wiktor Krzysztof Szymczuk
Kancelaria Komornicza nr IV w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Świętojańska 8 (I piętro)
tel. 023 682 11 19 lub 518 102 202
fax 023 682 11 39

e-mail: pultusk.szymczuk@komornik.pl

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Marek Kędziora
Kancelaria Komornicza nr V w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Świętego Andrzeja Boboli 8
tel. 23 333 52 79 

e-mail: pultusk.kedziora@komornik.pl

 

Rada Izby Komorniczej w Białymstoku

ul. Sybiraków 15 lokal 2A

tel./fax (85) 732 36 66

tel. kom. 690 399 431

Biuro czynne w godzinach: 9.00 - 15.00