Przejdź do treści

Jesteś tutaj

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karty podstawowe

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Rejonowy w Pułtusku  reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku  podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 19/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Rejonowym w Pułtusku będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Rejonowego w  Pułtusku wyznaczył Panią Monikę Zaręba- Ciecierską jako osobę odpowiedzialną w Sądzie Rejonowym w Pułtusku  za kontakt z Koordynatorem dostępności.

Tel. 23 692 99 80

e-mail: administracja@pultusk.sr.gov.pl

 

Koordynator do spraw dostępności

Katarzyna Kieżel

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicz 5, 15-213 Białystok  

tel. 0 85 7430315  lub 515 369 492

e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl lub dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

zarządzenie nr 4A/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021