Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Europejski Portal Sprawiedliwości

Karty podstawowe

Europejski portal e-sprawiedliwość ma w przyszłości stać się uniwersalnym elektronicznym punktem kontaktowym w dziedzinie sprawiedliwości. Pierwszym krokiem jest zapewnienie użytkownikom informacji na temat systemów sądowniczych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. Portal dostępny jest w 22 językach.

Strona Europejskiego Portalu Sprawiedliwości