Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Czytelnia akt

Karty podstawowe

Do zadań Czytelni należy udostępnianie akt spraw sądowych osobom upoważnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa. Strony i ich pełnomocnicy mogą fotografować akta czytanych spraw:

  • w sprawach cywilnych – po uprzednim poinformowaniu pracownika sprawującego nadzór nad czytelnią,
  • w sprawach karnych – po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody przewodniczącego właściwego wydziału lub upoważnionego sędziego


Zamawianie akt z czytelni pod numerem telefonu - 23 692 99 76 wew. 235

Pracownik czytelni: Grażyna Paczkowska - Sekretarz