Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Budżet i majątek jednostki

Karty podstawowe

Budżet jednostki

Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Rejonowego w Pułtusku jest nieruchomość położona w Pułtusku przy ulicy Rynek 37. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składa się majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2020

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Informacje o darowiznach dokonanych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 wykaz

Załącznik nr 2 - oferta na zakup składnika majątku

Załącznik nr 3 - wniosek o przekazanie darowizna składnika majątku

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2018

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 wykaz

Załącznik nr 2 - oferta na zakup składnika majątku

Załącznik nr 3 - wniosek o przekazanie darowizna składnika majątku