Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Biuro Obsługi Interesanta

Karty podstawowe

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk
Hall Główny
pokój B002

poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

tel. (23) 692 99 70 
e-mail biuro.podawcze@pultusk.sr.gov.pl

Pracownicy BOI:

Bożena Nawrocka - starszy sekretarz sądowy

Małgorzata Stelmach - Sekretarka


Zakres zadań BOI reguluje § 28. ust. 5 Regulminu urzędowania sądów powszechnych oraz Regulamin wprowadzony zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk

Sekretariat
poniedziałek - piątek: 8.00 - 11.30 i 12.00 - 14.30
pokój P010
tel./fax (23) 692 99 40
e-mail ksiegiwieczyste@pultusk.sr.gov.pl

Biuro podawcze
poniedziałek: 8.00 - 18.00 
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
pokój nr P014
tel. (23) 692 99 43


Godziny przyjęć Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk

poniedziałek: 10:00 - 12:00
pokój B101