Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 8/2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 22 marca 2021r.

Na podstawie § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2019 poz. 1141 j.t. ze zm. ) w związku z sytuacją epidemiczną , izolacją domową i kwarantanną wszystkich pracowników Il Wydziału Karnego zarządzam:

§1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń w okresie od 22 do 26 marca 2021r. w Il Wydziale Karnym, za wyjątkiem spraw pilnych.

§2

Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego

W zastępstwie

Prezesa Sądu Rejonowego

SSR Ilona Maria Pińkowska