Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 6/2021

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 19 lutego 2021r.

Na podstawie ś 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2019 poz. 1141 j.t. ze zm. ) w związku z sytuacją epidemiczną i kwarantanną Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz wszystkich pracowników sekretariatu tego Wydziału zarządzam:

 

§1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń w okresie od 19 do 26 lutego 2021r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

§2

Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.