Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 30 października 2017 roku

Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela.

Treść zarządzenia nr 22/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 30 października 2017 roku