Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 3 września 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku

Karty podstawowe

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 3 września 2019 roku - PEŁNA TREŚĆ

Ustala się dzień 27 grudnia 2019 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Pułtusku, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota).