Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 14/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku

Karty podstawowe

Zarządzenie nr 14/2020

Prezesa  Sądu Rejonowego w Pułtusku

z 20 marca 2020 roku.

w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń  w Sądzie Rejonowym w Pułtusku  wyznaczonych  w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020.365 t.j.),

zarządzam:

  1. Zdjęcie z wokand od 1 do 30 kwietnia 2020r., spraw wyznaczonych do rozpoznania na rozprawach i posiedzeniach jawnych z udziałem osób trzecich, z wyjątkiem spraw pilnych,
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        Prezes Sądu Rejonowego

Maria Dąbek-Djakon