Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 12/2020

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku z 19 kwietnia 2021r.

Na podstawie 5 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2019 poz. 1141 j.t. ze zm. ) w związku ze zwolnieniem lekarskim Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zarządzam:

§1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń w okresie od 19 do 23 kwietnia 2021r w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

§2

Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.