Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Tydzień pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje  w dniach 22–27 lutego 2016 r. „Tydzień  Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  Podobnie jak w latach ubiegłych   zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Dyżury specjalistów  będą odbywały się w utworzonych  przez Ministerstwo  Sprawiedliwości  Ośrodkach  Pomocy  dla  Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem  prowadzonych  przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.  Dyżury  te  będą  odbywały się  od poniedziałku  do piątku  w godzinach  od 10 do 18  oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
 
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.
 
Kuratorzy zawodowi okręgu ostrołęckiego udzielają stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym na dyżurach w Zespołach służby kuratorskiej; szczegółowy wykaz godzin dyżurów kuratorów znajduje się na stronach internetowych poszczególnych Sądów Rejonowych.
 
W sądach znajdą się ulotki informacyjne zawierające szczegółowe dane teleadresowe Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii.