Przejdź do treści

Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE

W związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ", który w bieżącym roku będzie obchodzony od 18 lutego do 24 lutego. Podobnie jak w latach ubiegłych zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

W Sądzie Rejonowym w Pułtusku w tym okresie, w dniach urzędowania Sądu /od 18.02 do 2202./ w pokoju BIOO w godzinach od 9.00 do 15.00 przez asystentów sędziego i kuratorów zawodowych będą udzielane bezpłatne porady prawne osobom pokrzywdzonym przestępstwami.

Treść Ogłoszenia