Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018r. kasa  Sądu Rejonowego w Pułtusku uległa likwidacji. Wpłat gotówkowych na rzecz Sądu Rejonowego w Pułtusku można bezpłatnie dokonywać w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju oraz w oddziałach Banku Spółdzielczego w Pułtusku.

Znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej są do nabycia w Biurze Obsługi Interesanta - pokój B001.

Znaki opłaty sądowej w formie papierowej nie są sprzedawane.

Więcej informacji pod adresem - Konta Bankowe