Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Karty podstawowe

Od 1 marca 2017r. ulegają zmianie wszystkie numery rachunków bankowych.

Zmiana numerów kont bankowych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku nastąpi z dniem 28 lutego 2017r. w godzinach popołudniowych.