Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku

Karty podstawowe

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Pułtusku pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

  • Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Pułtusku nr tel. 23 692 99 70 boi@pultusk.sr.gov.pl ,

  • I Wydziale Cywilnym – tel. 23 692 99 10; cywilny@pultusk.sr.gov.pl ,

  • II Wydziale Karnym – tel. 23 692 99 20; karny@pultusk.sr.gov.pl ,

  • III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – tel. 23 692 99 30 ; rodzinny@pultusk.sr.gov.pl ,

  • IV Wydziale Ksiąg Wieczystych – tel. 23 692 99 40;

  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Jednocześnie apeluje się, aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownika BOI.

W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.

Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r.  rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pułtusku można uzyskać w I, II i III Wydziale Sądu Rejonowego w Pułtusku drogą telefoniczną bądź elektroniczną.