Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 27 marca 2020 roku.

Karty podstawowe

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku z 27 marca 2020 roku.

1. Zawiadamiamy, że zarządzone zosrało zdjęcie z wokand spraw wyznaczonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020r., z wyjątkiem spraw pilnych oraz, że o terminach w tych pilnych sprawach informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Sądu.

2. Informujemy nadto, że przed wejściem do budynku Sądu znajduje się pojemnij, do którego można wkłądać pozwy, wnioski i pisma procesowe oraz, że ze względów bezpieczeństwa, korespondensja ta będzie poddawana 48-godzinnej kwarantannie

3. Konunikat podlega zamieszczeniu na stronie internetowej, drzwiach wejściowych do Sądu, w lokalnej prasie tradycyjnej i portalach społecznościowych.