Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat

Karty podstawowe

Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem w Sądzie Rejonowym w Pułtusku od 1 lutego 2021r. obowiązuje zakaz wchodzenia interesantów do Biura Obsługi Interesanta i Biura Obsługi Interesanta IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Dokumenty proszę zostawiać w skrzynce podawczej w wejściu do budynku.

Informacje w sprawach mogą być pozyskiwane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Pułtusku nr tel. 23 692 99 70 boi@pultusk.sr.gov.pl ,
  • I Wydziale Cywilnym — tel. 23 692 99 10; cywilny@pultusk.sr.gov.pl ,
  •  Il Wydziale Karnym - tel. 23 692 99 20; karny@pultusk.sr.gov.pl ,
  • III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich —tel. 23 692 99 30 ; rodzinnv@pultusk.sr.gov.pl
  • IV Wydziale Ksiąg Wieczystych — tel. 23 692 99 40; ksiegiwieczyste@pultusk.sr.gov.pl
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą — ePUAP,
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.